Ein Hanes

Gweledigaeth dau addysgwr, Andrew Thomas a Dawn Wood, yw Between The Trees. Roeddem wedi sylwi dro ar ôl tro nid oedd gan fyfyrwyr unrhyw gymhelliant a theimlwn fod hyn yn bennaf oherwydd diffyg cysylltiad cynyddol â byd natur. Roedd y ffordd yr oeddem yn byw ein bywydau, o ran addysg, gwaith a hamdden yn golygu bod pobl yn fwy cysylltiedig â’u sgriniau, ac roedd hynny’n ein cynnwys ni. Mae bywyd modern wedi dod yn llawer mwy o straen ac yn llai am y gymuned, sgwrs a'r gweithgareddau hynny sy'n gwella ein lles, yn gorfforol ac yn feddyliol. 

Ganwyd Between The Trees yn 2014, o'r angerdd i wneud newid a mynd i'r afael â hyn.


Nod yr ŵyl yw ailgysylltu pobl â byd natur, gyda’i thema unigryw o fyd natur a gwyddoniaeth. Mae’n cynnwys cyfuniad o gerddoriaeth werin indie wreiddiol, celf a’r gair llafar o fewn cymuned sy’n cofleidio pawb ac yn annog meddwl a chreadigedd. Ni allem fod wedi ffeindio safle mwy addas – mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr yn un o Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Cymru ac mae’n hafan i fywyd gwyllt, gyda’i ardaloedd coetir hudolus, twyni tywod godidog a’r môr y tu hwnt.


“We often forget that we are nature. Nature is not something separate from us. So, when we say that when we have lost our connection to nature, we have lost our connection to ourselves.”
Andy Goldsworthy