22nd – 25th August 2024

Tocynnau Dydd:

If you are intending to camp over night, you need to purchase either a full weekend festival ticket or at least 2 consecutive day tickets, together with a camping pitch.

Friday 13:00 - 24:001-day ticket

£40
£15
£0

Saturday 11:00 - 24:001-day ticket

£60
£25
£0

Sunday 11:00 - 24:001-day ticket

£60
£25
£0

Tocynnau Maes Parcio DyddOs ydych chi'n cyrraedd mewn car, mae angen i chi brynu tocynnau maes parcio perthnasol ynghyd â'ch tocynnau gŵyl.DS os oes gennych anghenion hygyrchedd, ffoniwch (07554734556) neu e-bostiwch [email protected] cyn archebu tocynnau i drafod eich gofynion unigol

£5
£5
£5

Tocynnau Penwythnos:

Tocyn Gwyl PenwythnosMynediad am y penwythnos cyfan (nos Wener, nos Sadwrn a nos Sul).
Os ydych yn gwersylla prynwch docyn maes gwersylla ar wahân hefyd (isod).

Cofiwch brynu Trwydded Maes Parcio os oes angen.

DS os oes gennych anghenion hygyrchedd, ffoniwch (07554734556) neu e-bostiwch [email protected] cyn archebu tocynnau i drafod eich gofynion unigol

£160
£55
£0

KinFolk - New for 2024!Do you always feel your time at Between the Trees just flies by, and wish you could experience more? Kinfolk ticket is here for just that, stay for an extra night (arrive on Thursday)
Purchase one per adult (weekend ticket required [above]).

£20

Live-in Vehicles and small Caravans Campervans and small caravans* should ideally arrive between 1pm and 9pm on Thursday (NB there is no entry to the main festival area until Friday, unless you have a purchased a Thursday “KinFolk" ticket).
* Small Caravan: no more that 2.2 m wide x 6 m long - Limited Availability - if in doubt please email.

£70
£50
£25
£80

Opsiynau gwersylla:

1: Field (small, med and larger tents). 2: Forest (restricted to small/med tents). 3: Family (limited to families with at least one child under four.

Maes gwersylla Pabell(tua 50m ar droed o'r maes parcio)Prynwch un maes gwersylla i bob pabell, gan sicrhau eich bod yn talu sylw i fetrau sgwâr perthnasol eich pabell.

£40
£20

Cae Pebyll Gwersylla Coedwig(tua 600m ar droed o'r maes parcio)Prynwch un maes gwersylla i bob pabell, gan sicrhau eich bod yn talu sylw i fetrau sgwâr perthnasol eich pabell

Sold Out!

Maes Pebyll Gwersylla Teuluol Prynwch un maes gwersylla i bob pabell, gan sicrhau eich bod yn talu sylw i fetrau sgwâr perthnasol eich pabell
Prynwch hefyd le parcio teulu ar gyfer eich car.

Sold Out!
Sold Out!
Sold Out!

Tocynnau Maes Parcio PenwythnosOs ydych chi'n cyrraedd mewn car, mae angen i chi brynu tocynnau maes parcio ynghyd â'ch tocynnau gŵyl. Argraffwch eich tocyn car trwy eich Ardal cyfrif.DS os oes gennych anghenion hygyrchedd, ffoniwch (07554734556) neu e-bostiwch [email protected] cyn archebu tocynnau i drafod eich gofynion unigol

£15

Glampio ar Rhwng y Coed

Rhaid prynu tocynnau ar-lein cyn y digwyddiad gan na fydd tocynnau ar gael wrth y drws

All tickets are subject to a 5% booking fee
I weld y Telerau ac Amodau llawn cliciwch yma.

Mynediad i'r Anabl

Os oes angen mynediad i’r anabl neu os oes gennych anghenion symudedd neu ychwanegol e-bostiwch [email protected] am ragor o wybodaeth a chyngor