Gwirfoddoli yn Rhwng y Coed

Fyddech chi’n hoffi cael profiad a hyfforddiant ymarferol yn y gweithle?

Fyddech chi’n hoffi bod yn aelod o dîm hwyliog a hapus yn yr ŵyl fach, hyfryd yma sy'n addas i deuluoedd?

Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig, 18 oed neu'n hŷn, i ymuno â chriw Rhwng y Coed. Mae'r rôl yn cynnwys helpu a rhoi gwybodaeth i bobl sy'n mynd i'r ŵyl: mae'n swydd bwysig, oherwydd chi fydd y prif bwynt cyswllt rhwng yr ŵyl a'r cyhoedd, felly mae angen pobl hapus, siriol arnom ni!

Rydym yn recriwtio pobl ar sail wirfoddol, ond byddwn yn gofalu amdanoch yn dda! Fe fyddwch chi nid yn unig yn cael tocyn am ddim i’r ŵyl, ond rydym yn darparu 3 phryd bwyd (yn seiliedig ar blanhigion) y dydd. Mae'r sifftiau dyddiol fel arfer yn 4 awr, felly bydd gennych ddigon o amser i grwydro yn ystod yr ŵyl.

Hoffem i chi fod yn bresennol mewn o leiaf un o'r cyfarfodydd tîm cyn yr ŵyl os yw’n bosibl.

Mae disgwyl i chi gyrraedd y safle ddydd Iau, cyn y digwyddiad, a gwersylla dros benwythnos yr ŵyl. Mae yna doiledau a chawodydd go-iawn. Bydd bwyd yn cael ei ddarparu o fore Gwener, felly bydd yn rhaid i chi drefnu eich bwyd eich hun neu fynd i’r dafarn leol nos Iau.

  Ble hoffech chi helpu?

  Tîm:

  Tîm Gwyrdd - Rydym yn ymfalchïo mewn cynaliadwyedd a gadael dim olion ar ein holau. Fe fyddwch chi’n rhan o dîm ymroddedig, a fydd yn ceisio sicrhau bod pobl yn ailgylchu'n gywir ac yn gadael y safle fel y cafwyd o.

  Tîm Creadigol Bydd y tîm yma’n cefnogi ein gweithdai a’n gweithgareddau crefft niferus, gan gynorthwyo teuluoedd trwy gydol y penwythnos. Bydd y rôl yma’n rhoi profiad i chi o weithio gyda phobl o bob oed ochr yn ochr â phobl greadigol brofiadol.

  Tîm Cyswllt Artistiaid Mae'r tîm cyswllt artistiaid yn gofalu am ein perfformwyr ac yn sicrhau bod ganddyn nhw bopeth sydd ei angen arnyn nhw. Fe fyddan nhw’n sicrhau bod llecyn perfformio'r artist yn barod ac y cedwir at yr amserlen. Fe fyddwch chi’n gweithio'n agos gyda'n timau technegol profiadol.

  Tîm Adeiladu - Fe fyddwch chi'n rhan o dîm sy'n helpu i greu amgylchedd braf ein digwyddiad. Hefyd bydd angen ein tîm adeiladu arnom i helpu i dynnu popeth i lawr unwaith y bydd yr ŵyl wedi gorffen. Ar gyfer y rôl yma, bydd angen i chi fod ar gael ddiwrnod neu ddau cyn ac ar ôl yr ŵyl. Fe fyddai'r rôl yma’n addas i chi os ydych chi eisiau profiad o weithio gyda chriw cynhyrchu ac os ydych chi’n mwynhau gwaith corfforol.

  Tîm Cyffredinol - yn cynnwys y swyddfa docynnau, dyletswyddau traffig a maes parcio, bar a/neu waith arlwyo.

  Pa Ddyddiadau ydych chi ar gael?

  *Rhaid i chi allu ymrwymo i benwythnos cyfan yr ŵyl i wneud cais.

  Oes gennych chi wiriad DBS cyfredol?

  Oes gennych chi dystysgrif cymorth cyntaf gyfredol?

  Oes gennych chi drwydded yrru ddilys?